miercuri, 30 martie 2016

Lui, l'italiano perfetto, il suo viso.

 Rătăcind prin Veneţia ne-a captat atenţia un antreu dubiod unde, zăcea un cal din polistiren, in dimensiune naturală. Curioasă fiindu-mi natura am intrat să mai studiez puţin "peştera" fiind decorat antrel ca una, crezând că este un bar mai ciudat. Când patru capete încearcă să tragă o privire printre scandurile obloanelor,dupa geamul crăpat, la ceea ce se anunţă a fi o cameră artzi, apare craiul asta şi deschide larg obloanele. Ochii mei au privit chipul perfect cu ochi gri şi înlemnită fiind am murmurat ca pentru mine, un "Ciao". Prietenii mei au început să vorbească cu el în engleză, şi uite aşa ne-a invitat să vedem casa de "nebuni":) şi curtea unde cu o seară în urmă făt frumos bea cu the bitch, manechinul fără nas şi cu-n ochi neştiind de existenţa mea, iar eu, eu hoinăream cu ai mei prieteni frumoasele străzi veneţiene vorbind de nebună cu oricine era dornic de un schimb de cuvinte ca între turişti. Au vorbit mult toţi, însă eu am sorbit fiecare cuvânt, i-am analizat chipul ăla indecent de frumos, mâinile alea de artist, părul cărunt şi trupul ăla zvelt şi înalt. Am decis cu greu să mă despart de el şi să-l las să işi termine curăţenia. 
 Afinitatea mea pentru artişi îmi este reconfirmată. La suc după 10 minute în care nu s-a vorbit despre altceva decât magicul artist cu ochi pătrunzători, am decis că nu pierd nimic dacă fac cale întoarsă, cât încă nu suntem departe şi să-l chem la un ceai, suc, sărut, orice. Ne-am întors...şi deja o mâna de artişti şi-au făcut de muncă în faţa casei, şi curajul meu s-a risipit pe nesimţite, aşa cum a venit. Chip frumos, o să mă faci să rad în zilele în care nu fac nimic decât să mă gândesc cu jind la ce ar fi fost dacă sau cum ar fi fost să..

 I was wearing: Jennifer dress and cardigan, Miniprix shoes, Calzedonia socks and leggings, Oasap jacket & sunglasses, no name purse & Venetian scarf 
P.s just a tip from my friend Tatiana, always bring a dress with you wherever you may travel. I had only dresses for this trip, and I enjoyed being fashion, although I froze a bit. ;)


Today's quote: "I don't know if I'm very complicated at all. I wish I was. I wish I was one of these deep, intricate people. But I just love having fun really."

Wondering through Venice's streets, something captured our attention, an anteroom where was laying a polystyrene horse in natural size. My curious nature made me go inside that "cave" since it was decorated like one, believing that, this might be just a weirder bar. When four heads, are trying to pull a look through the boards of shutters by the cracked window, to what promises to be an artzi room, this charming boy appears and opens widely the shutters. My eyes looked at that perfect face with grey eyes and being stoned, I whispered for myself  "Ciao". My friends started to talk to him, in English, and  as one lead to another, he said that if we want to go inside to visit THE house and the yard where, the night before prince Charming was drinking with the bitch, the mannequin without a nose and with one eye only, not knowing about my existence, and me, me wandering with my friends the beautiful Venetians streets, talking like an insane person, with anyone who was interested in an word exchange between tourists. All of them talked a lot, me instead I was sipping every word he said, I analyzed his indecent beautiful face and his artist hands, his grey hair and his slender and tall  body. I barely decided to let him complete his cleanliness. My affinity for artists is being reconfirmed. In a bar, while we were drinking soda, after 10 minutes in which I talked about the charming artist with his sharp eyes, I decided that I have nothing to lose, if I go back now, when I still know where he lives,  and invite him to a tea, a coffee, a kiss, anything. We went back...but there was a gathering already in front of his house, some artists friends of him, I suppose. So, my courage  was scattered imperceptibly as it came. Pretty face, you will make me smile in the days, when I'll have nothing better to do than to think longingly of what might have been if or how would have been to..

miercuri, 23 martie 2016

Nephew for a day with Look inside

Totul a început cu "Pay it forward" şi cu un singur om care a vrut să schimbe lumea măcar puţin. Oameni simpli cu inimi mari adunaţi la un loc, toate astea pentru a face nişte bunici de mult uitaţi să se simtă importanţi, să simtă că încă mai contează şi ei.
Ştiam de asociaţia Look inside de acum câţiva ani (acum ceva timp, eu şi prietena mea, Klaudia, am trimis ceva cadouri pentru nişte familii nevoiaşe). Oamenii cred că nu mai au timp, timp pentru cei vârstnici, pentru fapte bune, pentru cărţi, pentru a hrăni nişte porumbei sau pentru a se juca cu un animal, toate astea pentru că ei au "treburi" mai importante de făcut.
Am întâlnit nişte oameni minunaţi, tineri şi vârstnici deopotrivă. Tineri dornici să arate că noua generaţie încă mai are inimă şi varstinici care au înţeles că timpurile s-au schimbat şi că suntem puţin mai rebeli, noi tinerii.
Am dat 2h ore din viaţa mea, pentru a fi nepoata unui doamne minunate care mi-a recitat poeme în Germană (eu neştiind o iotă Germană). Cuvintele nu pot exprima cum m-am simţit acolo, toate poveştile ce le-am auzit, toate zâmbetele primite sau oferite, urletele mele în urechea unei bunici surde, schimbul de păreri cu o bunică fashionită, cântatul tare şi prost, etc.
Unii credem că este greu să faci fapte bune sau să ai de a face cu oamnei mai puţin înstăriţi, dar nu este aşa. Chiar dacă nu schimbi lumea, oamneii au zâmbit sau ras din toată inima, datorită ţie, ziua cuiva a fost mai frumoasă şi într-o zi aceşti oameni vor face acelaşi lucru pentru altcineva.
Dăruieşte 2h din timpul tău, o dată pe săptămâna, pe luna, pe an şi fă un bine, pentru un prieten, un străin, un pom, un animal, fă o faptă bună fără să aştepţi ceva în schimb.

          Today's quote comes from budist culture: "Compassion is the highest form wisdom" 

It all started with "Pay it forward" movie and one single person, who was willing to do something to change the world she lived in. Simple people with big hearts, gathered together to make some great forgotten grandparents smile and feel like they aren't left behind.
I knew about Look inside association from a few years back (some times ago, me and my friend Klaudia, sent some presents to them, for some poor families). People think that they don't have time, for elderly people, good deeds, reading books, feeding pigeons, caress a dog, etc, because you see, they have more important staff to do.
I have meet some amazing young but also old people, young people who wanted to prove, that this new generation still has a heart, old people that do understand that times have change and people nowadays are more wilder.
I gave 2h of my life to be a niece of an amazing women who recited me German poems (p.s I don't know German, not even a single word). Words can't explain the time I had there, all the stories I heard, all the smiles I gave or  received, (yelling, in the ear of an almost deaf grandma, exchanging fashion tips with the fashionista of the group, singing badly and loud the wrong lyrics).
Some people think it's hard to do good or to work with less fortunate people, but it's not. Even if you don't change the world, someone smiled or laughed with all their heart, and someone's day was prettier, and some day, they will pay it forward.
Take 2h of your time, weekly, monthly, yearly and do something good, for a friend, a stranger, a tree, an animal, do something good, without expecting anything in return.

miercuri, 16 martie 2016

Incredibly thirsty..

Dar ce nu ţi-aş face, te-aş devora, m-aş lasa pradă simtămintelor, m-aş îmbăta cu mirosul tău şi aş pica în nebunia braţelor tale. Dar vezi tu, orgoliul meu şi lipsa ta de interes sunt cam pe aceeaşi lungime de undă.. Sunt plină de dorinţă, tânjesc după tine, mai rău ca floarea soarelui după soare. Te vreau, şi nu te vreau pentru azi, mâine...te vreau pentru un timp, vreau să te cunosc în profunzime, să-ţi secet dorurile, să te gust, să te urăsc, să mă pierd în gândurile tale cele mai vulgare şi ascunse apoi să mă pierd cu tine într-o lume a noastră. Nu te vreau pentru infinitate, căci pasiunea e trecătoare, dar ştiu că te vreau acum, pentru un timp indefinit. Mi-e incredibil de sete, sete de ce-am fi putut fi, sete de tine sec, sete de iubire, de nebunie, de agonie şi extaz, mi-e sete incontinuu de vorbe dulci si suculente. Şi ţie ţi-e sete, şi ştiu.. mi-am amăgit setea cu tot soiul de ceaiuri şi sucuri, dar gustul tău, gustul simplu, gustul clasic al apei numai tu îl ai. Mi-aş lasă EUl ţie, până ţi-ar deveni sosie, trupul meu să-ţi fie umbră şi să nu ai gând care să-mi fie străin. Să fim pasiune pură, un ceas de dăruire totală în care să nu mai ştim cine suntem şi dacă nu cumva am devenit celălalt în această împletire de simţăminte. Vreau dragoste ca-n basme, ca-n cântecele de dor, ca într-o carte bună..vreau să mă satur de tine ca mai apoi să te redescopăr, pustiit sau plin de mister, ori başca simplu tu.

                              I was wearing nothing else but my desires and my well know I !:)Today's quote: “The longing for sweets is really a yearning for love or "sweetness.”

What wouldn't I do to you, I would devour you, I would let my feeling get wild, I would get drunk with your smell and  I would  throw myself in the madness of your arms. But, you see, your lack of interest and my vanity are on the same track. I'm flooded with desire and I crave for you, worse than the sunflower craves for the sun . I want you, not for today, or tomorrow... I want you for a while, I want to get to know all your depths, to drought all your longings, to taste you, to hate you, to get lost in your deepest and impolitest thoughts, after all this ravaging  squall, I want to get lost with you in our own world. I don't want you for infinity, I know that passion diminishes with time, but I know that now, I want you for indefinite time. I'm incredibly thirsty, thirsty of what we could've been, thirsty of you, thirsty of love, of madness, of agony and ecstasy, I'm continually thirsty of juicy and sweet words that could drain from your mouth. You're thirsty too, and I know it... I've deceived this thirst with all kinds of teas and juices, but your taste, your authentic simple taste, the water taste, only you can have it. I would let my soul follow you, until becomes your facsimile, my body to become your shadow and all your thoughts to be unhidden to me. I want us to become pure passion, a second of total dedication, where we don't know anymore who we are and if we didn't become the other one in this interweaving of feelings. I want love like in a fairy tale, like in a sorrow songs, like in a good book.. I want to get an overdose of you, so later I could  rediscover you, desolate or full of
mystery, or the simplest version of you.

vineri, 11 martie 2016

Ucca hats

Visează, visează cu ochii deschişi, rămâi însă receptiv la orice sugestie. Fii deschis la ideile celor din jur, la cum poate ajuta visul tău pe toţi ceilalţi. Gândeşte anticipat, fii cu un pas înainte şi nu uita că oricare îţi este visul, trebuie să aducă ceva pozitiv în această lume bizară. 
H de la Ucca a avut un vis, şi nu s-a oprit la primul hop, ci şi-a regândit ideea, a analizat nevoile oamenilor şi a creat nişte piese unice. Dacă încerci să găseşti două căciuli cu design de maimuţă, urs, zebră, etc, identice, îţi va fi imposibil, şi asta datorită faptului că, căciulile sunt cusute manual şi este imposibilă reproducerea aceluiaşi lucru, fără o mică diferenţa. 
Căciulile Ucca au suflet, sunt unice şi au o textură bună, şi da poate nu’s perfecte şi asta datorită faptului că mâna care le-a cusut era transpirată sau poate a avut tremur care a schimbat cursul acului, însă cu siguranţă îţi ţin de cald în zilele reci şi te fac să te simţi comfortabil. 
Purtând Ucca vei atrage priviri şi vei aduce zâmbete pe fete celor care te vor zări, pentru că designul este pur şi simplu unul care trezeşte zâmbete în colţul gurii. 

I was wearing Ucca Hats, TerraNova jacket, Sisley jeans, No name blouse, BBup shoes, H&M scarf


 Today's quote: “Stand up for what you believe in even if it means standing alone...”

Dream big, never stop dreaming, but keep your mind open. Be open on how you can improve your ideas on how you can make them applicable to more people than yourself. Always think in advance and keep in mind that whatever you do, it must bring something positive to this strange world.
H, from Ucca had a dream, and he didn't stop at the first hop, he rethink it all, he analyzed people's needs and he created this unique pieces of art. If you try to find two monkeys, bear, zebra hats with the same mimic, it's impossible, because the hands that have sewn can't reproduce the exact thing a second time.
Ucca hats have soul, have uniqueness, great texture and maybe they aren't perfect, because the hand that sewed them was sweaty or a trembling changed the needle's course, but they make you feel great and keep you warm in the cold days. Wearing Ucca will make everyone turn their head and why not, it will bring a smile on their faces, because the design is just irresistible cute.