marți, 20 decembrie 2016

It smells like cinnamon and mulled wine

   E miros de scorţişoară şi vin fiert prin centrul Timişoarei şi cu singuranţă şi în casele iubitorilor de Crăciun. E bucurie din abundenţă pe la colţuri şi colindele răsună de pretutindeni. S-ar vrea şi zăpadă, căci bărbosului Moş Crăciun îi alunecă mai bine sania pe fulgii proaspăt căzuţi. E Crăciun şi inima îmi tresare de fericire, când aud pe cineva zicând cu voce tare "mai sunt câteva zile şi vine moşul", sunt copil încă, în procesul de maturizare, am reuşit să ascund bucuria copilului inocent care-şi aşteaptă cadoul sub brad, care mănâncă toate bomboanele din brad, însă lasă ambalajul, şi care face oameni de zăpadă, fără să se plângă că mâinile îi sunt îngheţate. De fapt sunt un om mare, care mai crede în magie, basme şi sărbători fericite. 
   Este primul an, în care am împodobit bradul în casa mea, şi nu în casa părinţilor mei. Este primul an în care rup lanţul tradiţiilor, este primul an în care fac bradul în 2 culori, este un prim an pentru toate. 
Dragilor, va doresc tuturor sărbători fericite, trăite la intensitatea unui copil de 6 ani, care se bucură de dulciurile din pom, crema rămasă de la prăjitură sau portocalele pentru decorat casa. Nu uitaţi să fiţi mai buni şi mai veseli. 

I was wearing Zara pants, no name blouse, Jennifer t-shirt, Primark socks and shirt.


Today's quote: "The main reason Santa is so jolly is because he knows where all the bad girls live."

It smells like cinnamon and mulled wine in the downtown of Timisoara, and for sure, this smell is also in the homes of Christmas lovers. There is joy in abundance at the corners and carols resound everywhere. Snow is needed since, Santa's slide would slid better on freshly fallen snowflakes. It's Christmas and my heart leaps with joy when I hear someone saying out loud "a few more days until Santa comes", i'm still a child, because in the growing up process, I managed to hide the innocent joy of the child who expects gift under the tree, the child  that eats all the candies from the tree but leaves the wrapping, the same kid who makes snowmen, without complaining that his hands are frozen. Actually, I'm a grownup who believes in magic, fairy tales and happy holidays.
   It is the first year in which I decorated the Christmas tree in my home, not at my parents' home. It is the first year when the tradition chain is broken, is the first year when I decorate the Christmas tree in just 2 colors, it is a first year for all.
Beloved, I wish you all happy holidays, experienced at the intensity of a 6 years old, who enjoys sweets from the Christmas tree, that loves the remaining cream cake or who eats the oranges used to decorate the house. Remember to be better and happier.

marți, 13 decembrie 2016

Cats and the old cat lady

   Cred că în fiecare, domnişoară, doamnă sau femeie zace o pisică. Sexul feminin, are în mişcări graţia unei feline, şi dacă nu graţia aceasta, atunci parşivitatea felinelor domesticite, sau poate în unele domniţe zace o felină jucăuşă, ideea mea este că în noi femeile, este uşor de regăsit o latura a felinei. Şi ca să nu se supere domnii, voi spune că şi în ei se poate întrezării un motan care trândăveşte la soare, o felină precum scumpul şi adorabilul Garfield. 
   Am fost şi încă sunt, adepta căţeilor, însă cum în viaţă nu e mereu cum plănuieşti, am ajuns să am 2 motani (gay) pe care îi ador. Între timp, am devenit în grupul meu de prieteni "doamna nebună cu pisici", lucru care deja începe să mă prindă din ce în ce mai mult, ideea de a avea imprimeuri sau chestii cu pisici, mă încânta maxim. Mai jos am doar un mic detaliu "pisicesc" :)

I was wearing New Yorker cardigan, Timberland hat, Sisley blouse, H&M pants, Pantoful Galben shoes no name purse & choker.  
Today's quote it's funny: " I'm just one more disappointing relationship away from becoming a lonely cat lady."

I think in every, Miss, lady or woman, is lying a cat. Female gender, has the grace of a feline in her movements, and if it's not the grace, then the cat's outrageous behavior after it's domesticated, or maybe in some princesses lies a playful cat, my idea is that in we, the women, you can easily find one or another side of the cat. And to tickle a bit the gentlemens ego, I will say that, even they have something from a feline, but something like a lazy cat that stays in the sun, a cat like the sweet and lovable feline Garfield.
    I was and still am, a dog person, but, as life happens sometimes not as you planed, here I am with two male cats (gay),  that I adore. Meanwhile, I have become in my group of friends "the crazy cat lady", which is already beginning to catch me ever more, the idea of having prints or stuff with cats represent a maximum delight for me. In the above outfit I have only one "cattish"  item. :)

vineri, 2 decembrie 2016

Sperante tomnatice

   Îmi citeşti blogul, şi te redescoperi prin ochii mei, nu? Când scriu, şi nu scriu despre tine, te întristezi...dar nu spui nimic, ai vrea că tu să fii totul meu, ai vrea, în orice fac să fie bucăţi din tine, iar atunci când nu sunt nu e că te superi, e doar că sperai că şi acolo, în micul meu colţ să nu uit de tine, să nu te rătăcesc cumva, aşa cum am făcut cu toate celălalte amintiri.
   Nu te teme, nu te voi rătăci, cum ţi-am zis marea mea frică este demenţa, şi doar ea poate şterge urmele adânci lăsate de voi, voi cei care v-aţi gravat numele pe inima mea, prin cuvinte sau chiar prin lipsa lor. Nu poţi decât să te bucuri de noi, de ce avem acum, să încerci să-mi laşi micul meu colţ de delir aşa cum e, plin de nebunie şi de goluri care aşteaptă cu nesaţ alţi parteneri de fantezie. În zilele astea, de sfârşit de toamna, mă ia depresia, sau mă ia un dor nebun de ceva, ceva care parcă nici nu l-am avut. Tu doar fii acolo, nu încerca să mă înţelegi, sunt doar o eu sezonieră, căreia nu trebuie să-i placi, sau ea să-ţi placă ţie.

I was wearing Bershka coat, no name bag and boots, American eagle dress, handmade necklace Atmosphere blouse.

Today's quote: "Change is a measure of time and, in the autumn, time seems speeded up. What was is not and never again will be; what is is change."

You read my blog and you rediscover yourself through my eyes, isn't it? When I'm writing, and I don't  write about you, you're getting sad...but you don't say a word. You wish it was all about you, you dream about finding little pieces of yourself in anything I do, and when you don't discover any piece of you, in what I wrote, it's not like you're upset, it's just that strange feeling that you fantasized about being there in my hidden spot, this way you're sure I'll not get rid of you, as you think I did with all the other memories. 
   Don't be scared, i'll not lose you, as I always told you, my biggest fears is insanity, and only this disease can remove the scars left by you, all of you which engraved your name on my heart, using words or just their absence. Just be happy for what we are, of what we did together so far, try to let my little delirium corner as it is, full of folly and goals eagerly awaiting other partners of fantasy. These days when autumn leaves us, and winter comes, i feel down, because i crave for something, something that i didn't ever had, something unknown to me. You, just be there, don't try to understand me, it's just a seasonal me, which you don't have to like and she doesn't have to like you back.