luni, 29 februarie 2016

Shots of joy and happiness

Ia de te uită la mine, uită-te la pozele astea, nu sunt pline de bucurie și veselie? Mi-a luat ceva timp să învăț legile de bază ale fericirii, dar le-am învățat pană la urmă. Am găsit ceva prețios pentru mine, am descoperit ca viata înflorește numai atunci când ai învățat să fii fericit în singurătate, să fii fericit cu tine și cu toate lucrurile pe care le-ai realizat. Totul începe și se termină cu tine, cu a fi ok, cu cine ești, cu ceea ce ai realizat și cu direcția în care te îndrepți. Jumătatea ta nu trebuie să te facă să te simți complet, ci trebuie doar să te iubească asa cum ești. 
Odată ce ești fericit și împlinit fiind tu, toate celelalte se vor clarifica de la sine. Zâmbește în fiecare zi, zâmbește fără un motiv, doar pentru că ești unic, pentru că ploua sau pentru că a trecut o persoană simpatică pe stradă. Ca să o citez pe una din scumpele mele prietene "am nevoie doar de prezenta lui, că știu deja ce-mi place, mi-am cumpărat: flori, prăjituri, vin și lumânări" așa cred eu că se comportă oamenii maturi, știind a fi ok de unii singuri și conștientizând că a avea pe cineva cu care să împartă toate astea este doar un plus. :)

                                                       I was wearing the new "me" !
    Look at me, look at this picture, aren't they full of joy and happiness? It took me a while to learn the basics of  happiness, but I did it in the end. I found something precious, I found that life blooms only when you've learned how to be happy in solitude, to be happy with you and the things you've done. It all starts and ends with you, with being ok with who you are, what you achieved and where you 're heading to. Your half is meant to be there not to make you feel complete, but to love you as you are. Once you are happy and complete with being just you, the rest will just fall in. Smile every single day, smile without a reason at all, just because you're unique, because it's raining or because you saw a pretty person on the street. To quote a dear friend of mine "I need him to just be there, I know what I want, so I bought:  flowers, cakes, wine and candles" this is how a grown up acts, by knowing that he is ok on his own, and the idea that he has someone to share all this with, is just a plus. :)

Today's quote: “Laugh and the world laughs with you, snore and you sleep alone.”

luni, 15 februarie 2016

Date me, date Mihaela!

A trecut deja ceva vreme de când sunt "pe piaţă" să îi zicem. Am fost la destule aşa numite "întâlniri" cu ceva băieţi, şi zic băieţi, şi nu bărbaţi, pentru că aia sunt tare greu de găsit. Şi zic "întâlniri" întrucât n-am fost dusă la o cină, la o plimbare în parc sau la aşa numitele cocktail-uri. Sunt leneşă, recunosc, prefer să stau acasă comod, dar nu e ca şi cum vreunul s-ar fi făcut foc şi pară că să mă ducă altundeva, decât la ei acasă, poate. Uite aşa majoritatea întâlnirilor mele au început şi s-au terminat într-un mediu familiar şi confortabil, apartamentul meu. Cândva cineva mi-a zis că principiile unei întâlniri reuşite ar fii: un bărbat bine mirositor şi o cină la restaurant încheind seara cu ştiţi voi ce, un desert delicios :d. În punctul acesta m-am întrebat, dacă ar trebui să îl aştept pe bărbatul perfect sau să mă consolez cu gândul că a murit. A două întrebare mi-am pus-o după această remarcă: "Eşti prea permisivă şi uiţi să te simţi jignită" (lucru total adevărat, întrucât dacă persoana nu prezintă interes, cuvintele rele ce mi le adresează îmi trec pe lângă urechi fără să mă atingă sau fără a mă face să ignor acea persoană, aşa cum ar reacţiona orice om normal). În cele din urmă am decis să o scot pe Mihaela la o întâlnire, pentru că merită una. În acest punct ştiu că nu trebuie să o jignesc, că trebuie să o scot la cină, sa miros bine şi să o tratez ca pe o domnişoară ce este, fiind un adevărat CAVALER. Doar un simplu sfat, florile nu sunt demodate, a deschide uşa unei doamnişoare sau a îi oferii haina dacă afară este răcoare sunt de altfel cunoscute ca bune maniere.
P.s M-am distrat de minune fiind aşa cum sunt, ÎNCEARCĂ, încearcă să fi tu însuţi de la prima întâlnire! :D

I was wearing Coronite din flori, by Anna wreath , Sisley bag, Bershka pants,  H&M  cardigan, AVON necklace and no name blouse and shoes.

Today's motto: “Maybe our girlfriends are our soulmates and guys are just people to have fun with.”

It's been a while since I’m "on the market", and I've been to some, so called "dates" with some boys, not men, since those are too hard to find. I'm saying "dates" because none of them has really take me to dinner, a walk in the park or to the so known cocktail. I'm lazy, my bad, and indeed I prefer to stay home, cozy, it's not like they insisted to take me somewhere else other, than their place. So all my dates have started and ended in a cozy environment, my place. Someone told me that the basics for a date will be: a good smelling man and a dinner at the restaurant, ending up with you know what, a great desert :D . Here is where I first questioned myself, if I should wait for the perfect guy, or just suppose that he is dead. Second question came up after this remark : You are too permissive and you forget to get offended(and this is true, since I don't give a fuck about that person, the words just pass by my ear, without getting offended or without making me ignore that person, as any normal person would do). Well, I decided to date Mihaela, since she deserves a real date. At this point I know that I should not offend her, I should get her to dinner, smell good and treat her like a lady she is, being a true gentleMAN. Just a tip, flowers are not outmoded, opening the door for the lady, or giving her your coat if it's cold outside are also known as good manners. P.s I had fun, just being who I am, TRY IT, try to be yourself from the first date! :D


miercuri, 3 februarie 2016

Full of emptiness

Hrăneşte-ţi sufletul cu sentimente profunde, dar ia aminte, atunci când începi acest "joc", trebuie să ştii că vei primii mai mult decât crezi, poate chiar mai mult decât poţi duce. Te-ai simţit vreodată plin de emoţii, zile în şir? Acel sentiment că eşti plin, dar plin din cauza acelui gol din stomac, îţi sună cunoscută senzaţia? Îmi e aproape imposibil să pun în cuvinte cum mă simt, e o stare nouă, incomodă, ciudată, frumoasă, a fi plin de goliciune. Am învăţat să-mi păcălesc mintea şi sufletul, însă nu ştiu ştiu cum să opresc această "înşelătorie". Sunt atât de multe nuanţe pentru orice, nuanţele sufletului uman, ale vieţii, ale sentimentelor, dar atunci când le vezi pe toate îţi pierzi identitatea. Să te joci cu cele mai profunde sentimente, e un joc riscant, ai putea să ieşi mai răvăşit decât ai intrat în acest joc. A te juca este o opţiune, a fi "ars" e un fapt. Ai grijă pe cine laşi în sufletul tău şi în al cui suflet te cuibăreşti. Nu umple nici un suflet cu acel gol mistuitor.

I was wearing Meli Melo hat, Mango dress, no name backpack, BBup shoes


Feed your soul, with deep feelings, but be aware, once you started this game, you have to know that it's going to give you  much more than you can think, and maybe more than you can handle. Have you ever felt full of emotions for several days in a row? That feeling that you are full, but full because of that big hole in your stomach,sounds familiar? It's so hard to put in words what I'm feeling, it's new, complicated, uncomfortable, strange, nice, being full of emptiness.
I've learned how to trick my soul and mind, not sure how to turn off this tricking mode. There are so many shades of every feeling, of every aspect of life, of people, that once you see all this you lose your identity. Playing with our deepest feelings it's a risky game, you might come out more ravaged than you started. Playing is an option, being burned it's a fact! Be careful on who you let in your heart and in whose heart you go in. Don't fill any anyone's heart with a big hole.

                                      Today's quote: “We become aware of the void as we fill it.”